Chancellor Ulrich Schwermutt

En hängiven byråkrat ansvarig för skatteindrivningen i Averheim

Description:

image.jpg

Chancellor Ulrich Schwerrmutt är en hängiven byråkrat i tjänst hos staden Averheim. Han är ansvarig för
stadens finanser och skatteindrivning och har sitt kontor i Averburg. Ett arbete han utför med mycket stor
energi och stor hängivenhet. Han jobbar ständigt och sägs helt sakna all form av humor eller intresse för
andra människor. Många säger att han utför sitt jobb med alldeles för stor hängivenhet, för vem vill väl
betala skatt till en stad där sönderfallet närmar sig och korruptionen är utbredd? Adeln fokuserar helt på
striden om vem som ska bli Elector Count och med en svag civil ledare i Steward Dagobert Tochfel sägs
nästan hälften av Averheims skatteintäkter försvinna i korruption. Kriminaliteten ökar drastiskt då den
dåligt bemannade stadsvakten inte längre får ut sina löneutbetalningar och stadens vägar och stadsmur blir i
ett allt sämre skick. Men Chancellor Schwermutt bryr sig inte om var pengarna tar vägen eller om de satsas
på det allmännas bästa, hans uppdrag är endast att se till att medborgarna betalar sina skatter i tid. Det sägs
att Chancellor Schwermutt har ett enormt register omfattande Averheims alla skatteförda personer. Ett
register han inte låter någon komma nära.

Bio:

Chancellor Ulrich Schwermutt

The Enemy Within Averheim Sessions Averheim