Count Diehl von Ritterbach

En brutal adelsman med egen frikår

Description:

image.jpg

Diel von Ritterbach är Count of Ritterbach och allierad med familjen von Leitdorf. Count Diel är en riktig
Fop; snobbig, dryg och överlägsen. Hans främsta intressen är kläder, dyra viner, hästkapplöpningar och jakt.
Men Count Diel har även en annan sida där han arbetar för att göra Averheim till en bättre och mer trygg
stad. Han har nyligen skapat Ritterbach Freikorps, en privat vaktstyrka, med syfte att upprätthålla lagen i de
områden där stadsvakten inte längre patrullerar. Ritterbach Freikorps är en liten vaktstyrka som nyligen,
dag- och nattetid, börjat patrullera i Averheims hamnkvarter och i Der Faust Quarter. Något som
naturligtvis inte är särskilt populärt bland stadens kriminella eller bland de båda hamngängen “The Fish”
och "The Wharf Rats.” Förutom den patrullerande frikåren ger Count Diel även betydande bidrag till
välgörenhet för hamnens fattiga. Bl.a. har Frau Heidelschneiders Home for Homeless Women and Children
nyligen erhållit en större penningdonation. Av okänd anledning har Count von Diel gått till hård verbal
attack mot vår vän Ruben Ulfman von Mohr med beskyllningar om att Ruben är en lögnare och
intrigmakare som sprider falska rykten. Ruben vet dock inte vad det hela egentligen handlar om eller vet
han kanske det ändå?
“Ruben Ulfman von Mohr är en lögnare av klass. En opålitlig intrigmakare som saknar moral.”
Count Diel von Ritterbach
“Vi behöver inga frikårer i vårt kvarter. Det föder bara våld och konflikt. I hamnen sköter vi oss själva. Om inte
Ritterbach Freikorps lämnar hamnen kommer vi att möta dem med våld.”
Gerd Knaak, ledare för “The Fish”
“Count Diel von Ritterbach är ännu en i raden av Leitdorfs knähundar. Nu försöker Count Diel att stoppa
kriminaliteten i hamnen genom att inrätta en privat Freikorp. En samling busar som inte är det minsta bättre än buset
de försöker bekämpa. Och gåvorna till de fattiga är bara ett sätt att vinna förtroende och sympati för familjen von
Leitdorf. Det handlar absolut inte om välgörenhet och medömkan utan det är ren och skär politik av värsta sort. Cynisk
politik!”
Countess Marlene von Alptraum
“Ritterbachs Freikorps är en samling busar. De har inget stöd i Averheims stadslagar. Vi måste bekämpa detta
fenomen. Det är Averheims stadsvakt som ska upprätthålla lag och ordning. Inte privata frikårer.”
Kapten Markus Baerfaust
“Om Count Diel vågar sig hit ska jag koka honom levande i olja. Count Diels frikår ska dränkas i Aver.”
Werner Murrmann, ökänd psykopat
“Vi måste försvara våra gator mot Count Diels råskinn.”
Crime Lord Albrecht Swearmonger
“Count Diel von Ritterbach är en bra man. Han försöker skapa lugn och bekämpa kriminaliteten i hamnen. Vi behöver
en tryggare plats för hamnens utsatta barn och kvinnor.”
Frau Heidelschneider
“Count Diel von Ritterbach är en stor man som vill göra Averheim till en tryggare plats.”
Baron Kastor von Leitdorf.

Bio:

Count Diehl von Ritterbach

The Enemy Within Averheim Sessions Averheim