Disciple Kurgan

Sigmarkyrkans ledare i Averheim

Description:

image.jpg

Disciple Kurgan är Sigmarkyrkan i Averheims högste präst. Han är en akademiskt skolad präst, tillhör
Order of the Anvil, med examen i både teologi, historia och retorik från Nulns universitet. Disciple Kurgan
är född och uppvuxen i Averheim men har i många år verkat som Sigmarpräst i städer som Nuln,
Kemperbad, Middenheim och Bögenhafen. Men sedan ett decennium tillbaka har han varit posterad i sin
hemstad Averheim. Diciple Kurgan är drygt 50 år gammal, han är kort till växten och haltar lätt på vänster
ben. Han har ett knivskarpt intellekt och är både vältalig och allmänbildad. Till sitt sätt är han vänlig och
lyssnar alltid noga på den han samtalar med. Han älskar teologiska diskussioner och har en extremt liberal
syn på tolkningen av Sigmars lära. Disciple Kurgans predikningar talar om samförstånd, samarbete och
dialog. Inte särskilt vanliga ord i Sigmarkyrkan. Han har ett starkt samhällsengagemang och menar att
Sigmarkyrkan måste följa med i tiden och samverka både med adel, borgare som andra religioner. Han ser
vetenskap och tekniska framsteg som viktiga för att skapa bättre levnadsförhållanden för folket i Averheim.
Dessa åsikter har gjort att han hamnat på kant med konservativa sigmariter och vissa proklamerar öppet att
Disciple Kurgan bör avgå från sitt ämbete. Samtidigt har han ett starkt stöd för sin linje av de andra stora
kulterna i Averheim; Shallya och Verena. Även kulten av Taal och Rhya,som är stark på Averlands
landsbygd, har vänskapliga relationer med Disciple Kurgan.

“Lyssna på mig. Vi måste kunna höra allas argument, värdera förslagens för- och nackdelar. Låt oss inte förhasta oss.
Som Sigmar själv sade; “Låt kunskap och förnuft styra våra beslut och handlingar.” Men mina fiender ska inte
underskatta mig, jag är en man med järnvilja och Sigmars kraft fyller mitt sinne. Är det strid dom vill ha så ska jag ta
striden till dem själva.”
Disciple Kurgan

“En svag man som har tolkat Sigmars heliga ord felaktigt. Disciple Kurgan måste bort.”
Ignatius Jonn, Inquisitor av Sigmar

“Alla vet att jag har talat kritiskt om Sigmarkyrkans inskränkthet och sigmariternas ovilja till dialog och samförstånd.
Men jag har djup respekt för Disciple Kurgan. Han är den klokaste, mest lärda och mest resonabla Sigmar präst jag
någonsin träffat.”
Unterlector Viktor Glottz av Verena

“Det pågår en maktkamp i Averheims Sigmarkyrka, en maktkamp som kan bli väldigt, väldigt brutal.”
Ludwig von Pappen

“Disciple Kurgan delar min omtanke för de fattiga och utsatta. Han är en ovanligt medkännande och godhjärtad
sigmarit. Må Shallya välsigna honom.”
Mother Henriette “Mother Hen” av Shallya

“Alternativet till Disciple Kurgan är extremism understödd av familjen von Leitdorf.”
Marlene “Iron Countess” von Alptraum

Bio:

Disciple Kurgan

The Enemy Within Averheim Sessions Averheim