Doktor Theodore Gluckstein

Doktor åt Averheims adelklass

Description:

image.jpg

Doktor Theodore Gluckstein är en äldre man på 77 år som fortfarande verkar som doktor för Averheims
adelsklass. Han har haft ett framgångsrikt yrkesliv bakom sig där han under många år har han varit de rikas
egen doktor. Doktor Gluckstein åtföljs alltid av sin assistent Heinz. Heinz är en man på 61 år som
fortfarande efter 40 år går som doktors lärling hos doktor Gluckstein.

“The Sun Society är en samling kvacksalvare. Dom är inga riktiga akademiker. Jag lovar att de alla har köpt sina
examensbevis. Den så kallade doktorn, jag minns inte ens den obetydliga människans namn, är ingen doktor utan en
charlatan. Vad än ni gör låt er inte behandlas av denna charlatan.”
Doktor Theodore Gluckstein uttalar sig om den akademiska föreningen “The Sun Society”

“Jag kommer snart att bli en fullärd doktor säger doktor Gluckstein. Ett par år till som lärling bara.”
Heinz, lärling hos doktor Gluckstein sedan 40 år tillbaka

“En senil och värdelös man. Aldrig att han skulle få behandla mig.”
Ludwig von Pappen om doktor Gluckstein

Bio:

Doktor Theodore Gluckstein

The Enemy Within Averheim Sessions Averheim