Doktor Wilhelm Verfullen

Doktor och medlem i The Sun Society

Description:

image.jpg

Doktor Wilhelm Verfullen är medlem i den akademiska föreningen The Sun Society. Doktor Willhelm är specialiserad på behandling av sjukdomar, men han är även Averheims bästa kirurg. Under The Third Battle of Black Fire Pass deltog han som fältdoktor och utförde mängder av amputationer på lemlästade soldater. Han är född och uppvuxen i Averheim men har en examen i medicin från Altdorf University. På senaste tiden har Doktor Wilhelm framförallt forskat kring behandlingen av olika sjukdomar. Han försöker få fram olika läkemedel genom att experimentera med att blanda olika kemikalier och örter. Ett
tidskrävande och experimentellt arbete där han inlett ett nära samarbete med Gold Wizard Magister Dagobert Gabor. Trots att Doktor Wilhelm snart fyller 70 år är han vital och har ett knivskarpt intellekt. Han har ett mycket stort intresse för naturvetenskap och tekniska framsteg. Som doktor är han en konkurrent till doktor Theodore Gluckstein. De båda doktorerna är ovänner och baktalar varandra så fort tillfälle ges. Doktor Wilhelm är även en stark kritiker av kulten av Shallya, då han menar att Shallyakulten motverkar den vetenskapliga läkekonsten.

“Har Shallyakulten främjat att den vetenskapliga disciplinen medicin utvecklats? Nej naturligtvis inte. Shallyakulten hänger sig åt uråldriga böner som inte utvecklas. Ibland lyckas dom med sina mirakel, ibland inte. Vi akademiskt skolade doktorer kan däremot erbjuda hjälp till alla. Vi förlitar oss inte på böner utan på vetenskap och kunskap. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, kulten av Shallya är medicinvetenskapens största fiende.”
Doktor Wilhelm Verfullen

“Doktor Wilhelm Verfullen är inget annat än en kvacksalvare. Jag tvivlar starkt på att han har ett examensbevis från Altdorf University. Troligtvis har han mutat sig till sin examen.”
Doktor Theodor Gluckstein

“Doktor Verfullen är en hycklare av rang. Han kritiserar att vi genom böner hjälper de fattiga och utsatta. Han hävdar att vi motverkar vetenskapen. Han säger att vi ägnar oss åt vidskeplighet. Men själv så samarbetar Doktor Verfullen med magikern Dagobert Gabor. Tillsammans ägnar de sig åt ljusskygga och tvivelaktiga alkemistiska experiment.”
Mother Henriette “Mother Hen” av Shallya

“Doktor Verfullen är en kompetent och intelligent man. Vi samarbetar mycket bra.”
Magister Dagobert Gabor

Bio:

Doktor Wilhelm Verfullen

The Enemy Within Averheim Sessions Averheim