Gerald Trinkenstein

Legosoldat på jakt efter arbete

Description:

image.jpg

Gerald Trinkenstein är en fruktad och brutal legosoldat. Han är bördig från Grenzstadt men har de senaste
månaderna befunnit sig i Averheims hamnkvarter där han erbjuder sina tjänster till de som kan betala.
Gerald stred i samma kompani som “Der Fleischer” under "The Third Battle of Black Fire Pass.” Kompaniet
stod emot flera brutala attacker från ursinniga orcher och lyckades hålla sin position under hela slaget. Rygg
mot rygg stred Trinkenstein och “Der Fleischer” och de räddade båda varandras liv den dagen. Någon
vänskap mellan de forna vapenbröderna finns dock inte, även om de båda hyser ömsesidig respekt för
varandras stridskunskaper. Trinkenstein kan ofta ses dricka på The Upright Pig Tavern eller The White
Horse Inn. Han uppskattar även att se på Pit Fighter matcher och är en trogen besökare och spelare vid
dessa tillställningar.

“Jag är den bästa man du kan tänka dig att anställa. Jag ställer inga frågor och jag bryr mig inte om vilken agenda du
har. Jag saknar helt moral och jag har inga spärrar. Jag är ytterst lojal och ifrågasätter aldrig en order. Jag är en
mördarmaskin som dräper dina fiender. Jag är orädd men inte dumdristig. Jag är diskret och skulle aldrig röja min
uppdragsgivare. Jag är mannen som symboliserar döden. Jag har bara en enda regel och det är att jag inte dödar barn
under 10 år.”
Gerald Trinkenstein för ett samtal med ett hemligt sändebud från en av stadens adelsfamiljer. En man som
Trinkenstein kan ha ett stort värde att ha i sin tjänst. Särskilt när kampen om makten i Averheim går in i en
ny fas.

Bio:

Gerald Trinkenstein

The Enemy Within Averheim Sessions Averheim