The Enemy Within Averheim Sessions

The Enemy Within - spelhelg 1, del 10 - Friherre Ruben Ulfman von Mohr
Fartygets ankomst - 24 Sigmarzeit 2520

Bara några timmar senare är Ruben tillbaka i hamnen. Dagen är het och stanken från garverierna kväljande. Många är samlade, hela Sun Society och Friedrich von Kaufman och andra nyfikna. Werner är där och även Wera. Dom förfäras av att hon har otäcka skador efter att ha missbrukats av Besten. Tydligen ingick hon i Bestens segervinst. Hon ger en uppdatering om Ingvald. Dom håller sig gömda. Ruben ger Wera tio silver för hennes och Ingvalds del i återbördandet av vagnen. Båten anländer och förväntan är stor. Då banar sig plötsligt genom mängden tre sigmariter. Inquisitor Ignatius Jonn, krigarpräst Kurt Algirsson, Sigmarkyrkans ledare i Averheim disciple Kurgan och flagellanten Rune Steen. Det blir en tryckt stämning. Någon ur mängden ropar: ”-Förtryckare!” Ignatius Jonn proklamerar att Sigmarkyrkan beslagtar lasten. Det blir stora protester och von Kaufman försöker medla men Ignatius Jonn spänner blicken i honom och han ger vika. Så anländer stadsvakten med fyra stora vagnar och lasten tas om hand av sigmariterna inklusive två av besättningsmännen som förs bort med huvor neddragna över huvudet. Wera säger att hon hörde flera olika röster från den ena när han gick förbi. Werner talar med en av dom kvarvarande sjömännen. Han berättar att det var en man som smugglades i en låda och vid omlastningen i Marienburg ville besättningen hiva lådan över bord men dom hindrades av alvkaptenen, han avvek senare. Ledaren för expeditionen, Tempelman, dog i en febersjukdom. Många diskussioner uppstår. Det är mycket märkligt varför Sigmarkyrkan skulle handla så här. Ruben erbjuder återigen sina tjänster till Friedrich von Kaufman och von Kaufman säger att han nog kan komma att behöva honom. Ruben tror någon av dom andra adelsfamiljerna ligger bakom för att förstöra för von Kaufman. Dock får Werner ögonkontakt för ett ögonblick med disciple Kurgan och Werner får intrycket av att Kurgan inte gillar det här och han önskar att någon ser närmare på det. När Ruben, Werner och Wera står där och pratar med unterlector av Verena Victor Glotz kommer plötsligt en pojke med ett bud med en obehaglig överraskning. Ruben och Werner är kallade att om två dagar infinna sig i domstol för ett civilmål mot Theodosius von Tuchtenhagen.

View
The Enemy Within - Spelhelg 1, part 7 - Fraulein Wera
Fartygets ankomst 24/4

Idag är dagen då The Southland Expedition skall komma tillbaka till staden och hela Averheim verkar ha samlats på kajen denna morgon. Om det är med förväntan eller bara för att ha något att göra låter vi dock vara osagt. Så, äntligen kommer The Southlands expedition inom åsyn.
Stämningen blir plötsligt tryckt när 3 av Sigmartemplets representanter banar sig genom folksamlingen åtföljda av flagellanten Rune Steen. Wera känner igen Inquisitor Ignatius John men det är en Krigarpräst som för deras talan. De kräver att få gå ombord före alla andra och undersöka allt som expeditionen har i sin last och koniskera det som Sigmariterna anser kätterskt. Detta blir upptakten till en het ordväxling mellan expeditionens finansiär Graf Friedrich von Kaufman och Krigarprästen. Prästerskapet får dock sin vilja igenom då de tillkallat stadsvakten som förstärkning och von Kaufman kan bara se på när lasten och 2 personer med täckta huvuden från besättningen förs bort av Sigmariterna. Konstigt nog tycker sig Wera höra TRE röster från de två männen som förs bort.
Wera går tillbaka till sitt gömställe.

View
The Enemy Within - spelhelg 1, del 9 - Friherre Ruben Ulfman von Mohr
Blodsmatchen - 23 Sigmarzeit 2520

I ett lager i hamnen är stämningen hög i väntan på matchen mellan Ingvald ”der Fleischer” Riese och Besten från Erengrad. Sigvald är där med Felix von Steiner som är full och det är något underligt med honom. Där är även Ludvig von Pappen med Gerlinde von Böhm och hela cirkus Tuchtenhagen som Ruben och Werner inte helt lyckas undvika. Graf Bartol von Ogdenburg ser Ruben i mängden som tur är innan grafen har upptäckt honom så Ruben kan gå åt ett annat håll. Ruben hälsar även på graf Mattias von Grunwald. Ruben och Werner hinner byta några ord med Caspar också innan allt börjar. Tydligen ska Wera, han och Ingvald ha väntat på Ruben och Werner på Upright Pig kvällen innan men att dom avtalat något möte kan inte Ruben dra sig till minnes. Han hade dessutom lovat sig själv att undvika hamnen från och med igår men här är han alltså redan igen. Caspar går och satsar pengar på Besten. Nu sätter det igång. Arrangören har haft den goda smaken att inleda med den förföriska Wera och stämningen höjs men nu vill publiken se blod. In i ringen kommer Besten från Erengrad och han ser sannerligen brutal ut. Sen presenteras hemmahoppet ”der Fleischer” och Ingvald kommer in som förbytt från deras möte tidigare under dagen. Han frustar och vrålar: ”-Averheim!” Dom stridande rusar på varandra men det är till publikens chock och besvikelse snabbt över. Besten får in ett ohyggligt hugg på Ingvald så att han går i backen på en gång. Han släpas ut och Ruben försöker få tag i Caspar så han kan ta dom till Ingvald men Caspar som bland annat lyckats vittja Gerlinde von Böhms börs försöker sig nu på graf von Tuchtenhagen. Han blir upptäckt och från Dagobert Gabor blixtrar silverprojektiler som ser ut att gå rakt igenom stackars Caspar. Han blir liggande, cirkus Tuchtenhagen går och en hop med folk är genast framme och klär Caspar av allt in på bara kroppen. Werner hjälper Ruben att ta den medvetslöse Caspar till Upright Pig men sen säger Werner att han måste gå och lämnar värdshuset. Ruben vill inte lämna Caspar ensam här. Han hoppas att han ska vakna upp så han kan ta Ruben till Ingvald och Wera. Och varför kommer inte Wera? Några skumma typer ser lystet på den ensamme Ruben och konverserar honom för att uppskatta om han är ett lätt byte. Ruben känner sig inte så stursk men pistolerna som Ruben lägger på bordet är ändå tillräckligt för att till sist avskräcka männen. Ruben pustar ut. Sedan sitter han där hela natten och vakar över Caspar för Ruben tänker att det är säkrast att gå hem i gryningen i alla fall. När ett rosa skimmer syns utanför hör sig Ruben för om någon vet var Caspar bor och blir visad till ett hamnmagasin intill där en Anna Hoffstetter bor, nära garverierna. På övervåningen knackar han på och en ung kvinna öppnar. Hon blir väldigt förvirrad av att ha en adelsman på sin tröskel men tar emot Caspar och dom fem silvermynt som Ruben överräcker med förklaringen att det är Caspars betalning för ett jobb han utfört. Så går Ruben hem genom den sakta ljusnande staden.

View
The Enemy Within - Spelhelg 1, part 6 - Fraulein Wera
The Pit fight! 23/4

På kvällen kommer den stora händelsen – Pit fighten mellan Der Fleischer och Besten från Erengrad. Hamnlagret är fullsatt och stämningen på topp. Både låg som hög i staden är där. Vadslagningen pågår för fullt och Wera gör sitt för att elda på publiken i rollen som lättklädd cheerleader innan Fleischer kommer vrålande in på arenan.
Men allt kommer av sig. När kombattanterna sätter igång tvekar Fleischer av någon anledning och Besten slår till först med ett fruktansvärt hugg med tvåhandssvärdet. Fleischer stupar med blodet sprutande och fighten är över efter ett slag.
Publiken lämnar besviket lokalen och den rasande arrangören Flucht. Wera blir tvungen att följa med Besten till sängs som pris och får uppleva en smärtsam natt. När hon blåslagen lämnar Bestens rum under natten hittar hon Fleischer som svårt skadad har dumpats i en korridor i The Upright Pig. Hon lyckas inte bara få upp honom på fötter utan även gömma honom för att han skall kunna läka. Något hon själv också behöver efter natten som varit. Eländet verkar aldrig ta slut.

View
The Enemy Within - spelhelg 1, del 8 - Friherre Ruben Ulfman von Mohr
The Sun Society - 23 Sigmarzeit 2520

Tillsammans med Werner blir det ett angenämt möte med föreningen av akademiker och magiker som Werner är medlem av. ”-Vi är sanningen, vetenskapen och kunskapen.” Lite måste Ruben ducka lärda frågor som riskerar att avslöja hans okunnighet, och charm kommer han inte långt med bland dessa herrar, men det går bra. Gold Wizard Dagobert Gabor griper varje tillfälle han får att trycka ner Werner men Werner står på sig och inte ens Gabor sticker upp mot Light Wizard luminary Konrad Mauer som inte tolererar käbbel. Men Ruben undrar över den presentation Werner ska hålla om ett par dagar. Hade han uppfattat något om Werners anteckningar och att Caspar var inblandad på något sätt? Sun Societys välgörare graf Friedrich von Kaufman anländer och alla lyssnar andäktigt när han berättar om att nästa morgon anländer hans expedition från sydliga avlägsna länder. Han önskar att alla ska få ta del av dom underbara föremål och andra upptäckter som expeditionen har med sig och om ett par dagar ska det hållas en fest i hans trädgård där fynden ska presenteras. Stor entusiasm hos de församlade. Dom äter lite och dricker vin innan mötet avslutas. Ruben vill sedan tala med någon som vet något om lagar och dom går då till hans gudfars dotter Heidi von Tasswinder som har studerat Averheims lagar. Hon säger att visserligen kan inte von Tuchtenhagen stifta lagar i Averheim, bara i Grenzstadt, men blir detta ett civilmål så blir det svårare för Ruben och Werner att ta sig ur. Dom skiljs åt efter att ha bestämt att ses på Ingvalds match i kväll. Ruben fortsätter att på några ställen på vägen hem höra på skvallret. Kejsarens ambassadör har fört samtal med count Dieter von Heine. Niklas Purfurst är i staden och adeln fjäskar för ledaren för dom fria bönderna. Count Diehl von Ritterbach ska ha köpt upp brunnarna i dom fattiga kvarteren. Det låter olycksbådande. Det talas även om von Kaufmans trädgårdsfest och att han ser sig själv som ny Elector Count. När Ruben är hemma och gör sig i ordning för kvällen kommer ett bud med en inbjudan. Det är till von Alptraums årliga maskeradbal om tre dagar. En stor händelse och Ruben vet precis vem han ska bjuda med sig för att göra en entré som märks.

View
The Enemy Within - spelhelg 1, del 7 - Friherre Ruben Ulfman von Mohr
Första mötet med ”Cirkus Tuchtenhagen” - 23 Sigmarzeit 2520

Ruben går för att möta Werner vid von Tuchtenhagens stadshus. Innan dom ringer på anförtror Werner till Ruben att Wera och han undersökt Wilhelm von Kusch försvinnande och att dom själva sett den unge baronen bli förd hit till von Tuchtenhagens hus. Kidnappad för att kunna utöva utpressning mot hans mor Selena von Kusch. Ruben är bestört över att någon skulle ty till sådana åtgärder för politisk makt, att kidnappa en ung adelsman! Dom ringer på, uppger sitt ärende och blir bjudna att vänta, länge. Sedan blir dom visade in i ett litet rum och där väntar von Tuchtenhagens ambassadör Leonora von Krieglitz och narren Hogweed. Ruben känner sig genast illa till mods. Här är han inte på hemmaplan och har inte kontroll över situationen vilket ambassadören utnyttjar. Ruben och Werner försöker framföra sitt ärende på ett resonabelt sätt men von Krieglitz och narren ger Ruben sin andra lektion i härskarteknik. Att Ruben och Werner har återbördat grafens moster verkar mera vara en besvikelse. Hogweed förödmjukar Werner med sitt osmakliga beteende och von Krieglitz hånar Ruben. Ruben och Werner ber att få se kontraktet men det får dom inte. Det kostar dom 250 silver att lösa sig från kontraktet och om dom inte betalar inom en vecka så höjs det till 2500 silver! Leonora kommer dock med ett motbud. ”-Gå med oss Ruben. Vi kan göra vad vi vill. Ingen kan röra oss. Vi kan smutskasta din far och din bror så blir du överhuvud för din familj.” Det är faktiskt lockande för Ruben en kort sekund, reell makt, men sedan tänker han på vad Clothilde skulle säga och han avböjer. Uppskakade och spaka lämnar Ruben och Werner von Tuchtenhagens hus.

View
The Enemy Within - Spelhelg 1, part 5 - Fraulein Wera
Fortsatta efterforskningar 23/4

Wera söker upp Werner Klebb. Rolf Heller försvann för 6 dagar sedan och han var inte en man som bara smet undan eller försvann utan orsak. Heller är runt 50 år, flintskallig med vitt skägg och saknar vänster örsnibb. Hon frågar runt på gatan i hamnen om någon sett Klinski men senast någon sett honom var för 5 dagar sedan. Träffar en äldre man – Josef Bauer från Stirland som kom för 2 v sedan för att sälja kor med sonen Kurt. Men sonen är försvunnen efter ett krogbesök. Ännu en person som försvunnit i hamnkvarteren.

View
The Enemy Within - spelhelg 1, del 6 - Friherre Ruben Ulfman von Mohr
Morgon i hamnen - 23 Sigmarzeit 2520

Med morgonens ljus känner sig Ruben lite lättare till sinnes. Han går upp i gryningstimman och beger sig ner till hamnen för att fiska. Där är ostört och fridfullt innan dagens hektiska arbete sätter igång. Dimmorna på Aver skingras sakta av solen. Men Ruben är inte ensam om att uppskatta en stunds fiskande på morgonen. Sittande vid floden och metar är också Ingvald och en gammal man sitter med honom. Ruben sätter sig hos dom och dom talar om mycket. Den gamle mannen är beläst och citerar ”Fursten” av Machiavelli och en poet som heter Taradeshi. Vid ett tillfälle ser dom en grupp kungssvanar landa på Aver och dom blir sittande i tystnad och ser på dom. Ingvald har också många fina insikter om tillvaron på sitt mer oskolade sätt och Ruben kan inte låta bli att tycka om Ingvald. Ingvald berättar om hur han brukar besöka bönestunder till ära åt Myrmidia i Victor von Steiners trädgård. Ingvald berättar också att han ska upp i en blodsmatch till kvällen och han önskar att Ruben ska närvara. Ruben lovar att han ska komma och stödja Ingvald. Ingvald är bekymrad för att hans skador efter striden med goblins besvärar honom. Ruben lyssnar på Ingvald och sedan, till sin egen förvåning, tar han fram ett elixir och ger till Ingvald. Det har han fått av sin gudfar baron Erkenbrand von Tasswinder för länge sedan så Ruben vet inte om det har så stor verkan längre men det ska hjälpa till att underlätta vid läkande, minska smärta och förebygga infektioner. Ingvald blir i alla fall glad. Den milde besten tar elixiret och verkar genast må bättre. Ruben tänker att Ingvalds motståndare inte har en chans.

View
The Enemy Within - spelhelg 1, del 5 - Friherre Ruben Ulfman von Mohr
En bock för en synd och en get för en annan - 22 Sigmarzeit 2520

När Ruben väl anländer till sin fars och broders stadshus är han inte så upprymd längre. Det var länge sedan han var bjuden hit och då gjorde han något som dom sent skulle förlåta honom för om dom upptäckte det. Var han avslöjad? Troligtvis inte men något hade dom i görningen. Ruben och hans far hade varit osams sen den gången hans far så tydligt tagit ställning för Rubens bror Sigvald. Sen var det dom illasinnade ryktena. Dom drar ner Ruben också. Förstör för hans framtidsutsikter. Ruben ringer på och hans far Herbert kommer själv och öppnar. Han är hjärtlig och verkar glad åt att se Ruben. Han vill försonas. Rubens bror Sigvald är mer sig själv, har inget emot att träffa sin bror men tycker att fadern gör sig till. Över en god middag diskuterar dom familjen och Herbert gör allt för att släta över det som varit. Han erkänner att han har sina brister men att allt han gjort har varit för pojkarnas bästa och nu vill han att Ruben ska vara en god son och vara lojal mot familjen. Ruben kan inte glömma gamla oförätter så lätt och uppträder ganska fientligt. Han förkastar allt fadern säger och berättar hur han senast idag trots allt har varit en god son och försvarat familjens ära till skillnad från Herbert som begår otukt med barn och Sigvald som inte gör något åt det och som när han ses ute bara gör det med sina vänner i den tvivelaktiga och dekadenta organisationen ”Young Blades Duelling Society”. Ruben går så långt som att anklaga Herbert för moderns död men där drar Herbert gränsen och säger bara att Ruben inte vet något om hur det var och att Herbert var tvungen att göra svåra val. Val som förändrade honom? tänker Ruben långt senare när han har fått veta mer om sin mor och lärt känna Ingvald mer. Men just nu är Ruben inte mottaglig för några förmildrande omständigheter eller försonande ord. Så kommer hans far till slut fram till planen han har tänkt ut för att ställa allt till rätta igen: ”-Ute i köket är kocken tillsammans med ett barn. Gå ut dit och ta dom på bar gärning. Vi har betalat vittnen. Kocken hamnar i arbetsläger resten av sitt liv eller avrättad. Du blir en hjälte och saken är ur världen och jag lovar att inte upprepa mina synder.” Ruben blir väldigt upprörd över att fadern tror att han skulle gå med på något sådant. Sigvald säger i princip: ”-Vad var det jag sa?” Fadern tror att Ruben inte tycker om att göra kocken till en syndabock men kocken kunde Ruben inte ha brytt sig mindre om. Ruben är övertygad om att fadern och brodern bara vill väva in honom i sina smutsiga handlingar, vända folks uppmärksamhet i den här saken på honom, få en hållhake på Ruben och när det passar dom istället göra honom till syndabock. Herbert försöker övertala Ruben men hårda ord utväxlas. ”-Jag klarar mig utan er. Ni kan ruttna här tillsammans, jag skapar mig ett eget namn!” skriker Ruben och reser sig och går. Fadern ropar efter honom: ”-Du är inte min son längre. Jag gör dig arvlös. Huset är mitt. Se till att packa dig därifrån!” Ruben stormar ut i hallen och får sina pistoler, rock och hatt av två unga tjänare, inte mer än barn. När han ska gå ut genom dörren rycks dörren till matsalen upp. Ruben drar båda pistolerna och snurrar runt med ett jagat uttryck. Stressen han känner är tydlig i hans ansikte. Där står hans bror och ser bara mest förvånad ut och lite road tycker Ruben sig ana. ”-Tänker du skjuta mig nu?” frågar han. ”-Äh”, svarar Ruben ”-Dom är inte ens laddade dummer.” Ruben sänker pistolerna. ”-Far vill väl Ruben.” säger Sigvald och ler ”-Vi ses.” ”-Ok, ta hand om dig.” säger Ruben och går. Han är långt borta i sina tankar när han närmar sig sitt hus. Två skumma individer lösgör sig från skuggorna och ger Ruben ett tungt och otympligt paket: ”-Ludwig von Pappen förväntar sig ett svar snart.” säger en av männen med kraftig brytning. Ruben tar med paketet in. Han talar en stund med Leo och berättar vad som sades under middagen. Ruben talar om tavlorna igen, som hans mor målade, och den vers dom fann på den ena tavlan. Leo tycker att Ruben ska glömma allt. Framförallt det som har med Rubens mor att göra. Leo går och lägger sig. Ruben öppnar nu paketet och det avslöjar en flaska Wuppertal Ruby nr. 5(ett utsökt vin värt flera guld) och till Rubens förskräckelse huvudet av en rödmålad get! Hur har det här gått till? Hjärtat dunkar hårt i bröstet. Svett bryter fram på pannan trots den sena timman och den svala brisen som driver in genom balkongdörren i det mörklagda rummet. Där blir Ruben sittande. Budskapet är i alla fall tydligt. Samarbeta eller betala för konsekvenserna. Betala för dina synder.

View
The Enemy Within - Spelhelg 1, part 4 - Fraulein Wera
Efterforskningar 22/4

Wera börjar sedan sina efterforskningar över fiskaren Jurgen Klinskis förvinnande. Jurgen räddade henne från att drunkna en gång och hon har lovat hans fru att hitta honom.
Under sökandet får hon höra att Werner Klebb – ledaren för Wharf Rats – söker information om en försvunnen man vid namn Rolf Heller.
När Wera, Ingvald och Caspar sedan träffas på The Upright Pig får hon veta av Ingvald att även en soldat vid namn Gunter Fassbinder också försvunnit.
Andra rykten som löper genom hamnen är att Freikorps har köpt upp rättigheterna till brunnarna i de fattiga kvarteren. Caspar har hört talas om Mannen i svart kåpa – en ny kriminell kraft som dykt upp i staden. Det sägs att Schwermonger och Faustmann the Fist har haft ett möte för att diskutera det nya hotet. Werner och Ruben dyker aldrig upp.
Det är en mycket miserabel glädjeflicka som går till sängs den kvällen.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.