The Enemy Within Averheim Sessions

Kvällen den 31 Sigmarzeit, prolog 1, spelhelg 8

Överraskande information

image.jpg

Friedrich von Kaufman var djupt försjunken i manuskripten, loggböckerna och kapten Tempelmanns personliga dagbok. Allt det som The Southland Expedition hade fört med sig. Det var en väldigt fascinerande läsning. Så mycket ny kunskap hade aldrig tidigare samlats och tagits in i Averheim på en och samma gång. Herr Curd Weiss hade med exemplarisk noggrannhet sorterat och katalogiserat dokumenten. Särskilt intressanta dokument hade han lagt i en egen hög. Friedrich von Kaufman var mäkta imponerad av det arbete som Curd Weiss hade utfört. Det var nog ingen som tänkte på det men von Kaufman var övertygad om att Curd Weiss hade den skarpaste hjärnan i hela Averheim. Friedrich var övertygad om att inte ens medlemmarna i The Sun Society kunde mäta sig med Curd Weiss intellektuella kapacitet. Men det absolut bästa var att Curd Weiss var en man som verkade i kulisserna. Han hade inga laster, han hade inget behov av att synas eller stå i centrum och han var inte intresserad av pengar, kvinnor eller vin. Istället var han helt dedikerat på att i bakgrunden sköta von Kaufmans växande affärsimperium.

Det knackade på dörren till kontoret och Gunnar Tabecks röst hördes “Ni har besök Graf Friedrich von Kaufman, det är Ferenc von Alptraum som söker er”. Friedrich blev förvånad, vad ville Ferenc von Alptraum. Med snabba rörelser plockade Friedrich bort alla dokument från skrivbordet och la dem istället i garderoben. Av ren reflex låste han även garderoben. Ingen kunde vara tillräckligt försiktig i dessa oroliga tider.

“Ferenc von Alptraum, vad förärar mig den äran?” sa Friedrich von Kaufman.
“Graf Friedrich von Kaufman, du vet att jag inte gillar småprat eller kallprat så jag går direkt på sak. Din ambassadör har besökt The Old von Alptraum Mansion i sällskap med Astromancer Werner Lankdorf och en kvinna som av beskrivningen skulle kunna vara ambassadör Leonora von Krieglitz. Ytterligare två personer fanns även med i sällskapet, en man med svart lapp för ögat och en rödhårig kvinna. Vilka de två sista personerna är vet jag inte.” sa Ferenc von Alptraum.
“Hur kan du veta detta?” undrade Friedrich.
Ytterligare en man klev plötsligt in i rummet. Mannen hade djupa ärr på vardera kind och han var klädd i enkla kläder, likt en bonde.
“Mitt namn är Kristian Achbeck, jag är väktaren som övervakar den gamla herrgården. Jag är en trogen tjänare till Ferenc von Alptraum. Jag såg en vagn dragen av hästar åka mot herrgården tidigare idag. Jag har en väldigt god observationsförmåga och beskrev personernas utseende i detalj för Ferenc von Alptraum. Av beskrivningen kunde han förstå vilka personer som besökt herrgården” sa den mystiska mannen.
“Graf Friedrich von Kaufman, vi har ju tidigare samtalat om att The Old von Alptraum Mansion är en farlig plats, en plats som vi alla bör lämna orörd. Du lovade mig för ett antal år sedan att låta herrgården vara just orörd. Därför förvånar det mig väldigt att du skickat din ambassadör till herrgården och i vilket syfte? Det är ett farligt spel du spelar och hur kommer det sig att ambassadör Leonora von Krieglitz är inblandad i den här historien?” Ferenc röst var lugn och sansad och han talade som alltid med en låg röst. Men det fanns ett svagt tecken av irritation i tonen.

Friedrich von Kaufman blev alldeles förstummad när han hörde den märkliga historien. Vad gjorde Ruben och Werner på The Old von Alptraum Mansion? Och varför var de i sällskap med den vedervärdiga Leonora von Krieglitz? Det kändes inte bra. Spelade hans ambassadör och hovmagiker ett dubbelspel? Intresset för ockultismens mörkaste hemligheter verkade vara något som intresserade ett oroväckande antal personer i Averheim. Friedrich von Kaufman var fast övertygad om att sådan kunskap endast borde innehas av de fyra mest intelligenta personerna i Averheim; Friedrich själv, Herr Curd Weiss, Ferenc von Alptraum och Luminary Konrad Mauer. “Das Kaballah auf Heimlich Wissen”. Det var över ett år sedan den hemliga gruppen eller rättare sagt det lösa nätverket hade sammankallats. Men Friedrich hade förstått att vissa medlemmar hade pratat om saker man inte borde tala med andra om. Luminary Konrad Mauer läckte hemlig kunskap som ett såll och Ferenc von Alptraum spelade ett eget märkligt spel. Dessutom litade ingen i “das Kaballah auf Heimlich Wissen”på varandra. De både spionerade och baktalade varandra. Allt för att komma över hemlig kunskap för egen vinning och för att få ett kunskaps- och informationsövertag. Endast Curd Weiss var pålitlig i Friedrich ögon.

“Ferenc von Alptraum, min vän. Jag är glad att du delger mig denna information för jag kan försäkra dig, jag till och med svär vid vår hemliga Kabbalah, att jag inte känt till Rubens och Werners handlingar. De verkar på eget bevåg med en agenda som jag inte känner till. Du måste lita på mig kära vän. Jag har inget med denna affär att göra” sa Friedrich von Kaufman.
Ferenc von Alptraum mötte Friedrich ord med ett hånleende och lämnade rummet utan att säga ett ord. Den mystiska mannen Kristian Aschbeck stirrade mot von Kaufman. Sedan gick han fram till von Kaufman och viskade i adelsmannens öra med hes röst “Dina vänner har stirrat in i Satin Tronen, jag kände husets kraftiga manifestation av Dhar. Mein Liebling Herr Liebling. Du förstår vad som kommer att ske”. Därefter lämnade Kristian Ascbeck rummet.

En halvtimme senare satt Friedrich von Kaufman i samtal med Herr Curd Weiss. De båda männen diskuterade vad de skulle göra. Herr Curd Weiss råd var att de inte skulle konfrontera Ruben och Werner. Inte ännu. Inte innan de visste mer. The Garden Party måste organiseras och genomföras just nu. Det var prioritet nummer ett. Den politiska symboliken var viktigast just nu. Von Kaufman skulle stärka sin position i kampen om tronen vid The Garden Party. The Southlands Expeditions skatter och kunskap skulle ge von Kaufman en plats i Averheims absoluta rampljus. Men efter The Garden Party skulle Ruben och Werner ha ett och annat att stå till svars för.

Comments

Averheim

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.