The Enemy Within Averheim Sessions

Kvällen den 31 Sigmarzeit, prolog 5, spelhelg 8

Massakern i Löwensdorf

image.jpg

Allt hade skett snabbt. När mörkret fallit över byn Löwingsdorf och bönderna kommit hem från fälten och satt sig ned för att äta kvällsmat hade 40 soldater omringat den lilla byn. De hade bildat en ring runt byn och närmade sig med dragna svärd och armborst. Ett 10-tal ryttare med pistoler höll sig på avstånd, vid kullarna, runt byn för att se till att inga flyende bybor skulle kunna smita igenom ringen av soldater.

Löwingdorf var ett liten och välmående by bestående av 12 välskötta bondgårdar med nästan 50 invånare. Bönderna var fria och ägde sin egen jord men stod formellt under beskydd av familjen von Leitdorf till vilka de även betalade skatt två gånger per år. Byn låg 3 mil söder om Averheim. Jorden var mycket bördig och bönderna livnärde sig av att odla vete och korn samt av att föda upp kor och får som de sålde på Averheims boskapsmarknader. De hade också vinodlingar på de soldränkta kullarna söder om byn, odlingar som täckte byns egen konsumtion av vin. Hans von Leitdorf som brukade besöka byn minst ett par gånger per år för samtal med byäldsten Dirk Altmann hävdade att byns vita friska vin “var en gåva från Sigmar värdig Siggurd själv”.

Attacken hade inletts med att soldaterna satte eld på familjen Blitchers gård. Sedan hade hälften av soldaterna stormat in i husen medan den andra halvan av truppen tog ställning på det lilla bytorget eller var kvar som vakter i utkanten av byn. De hade urskiljningslöst dräpt alla män, åldringar och barn. Kvinnor i åldrarna 13-50 år samlade de ihop och låste in i en lada. Några av bönderna hade gett motstånd och en av soldaterna dödades genom ett hugg i halsen med en kniv. Ytterligare ett par soldater skadades men i övrigt led angriparna inga förluster. Byborna drabbades dock värre. Inom loppet av en kvart var samtliga män, barn och åldringar dräpta på det mest brutala vis. Kvinnorna drabbades av ett än värre och vidrigt öde när soldaterna slutligen gick in i ladan. Övergreppen pågick i mer än en timme, sedan dödades även alla kvinnor.

Legosoldatkaptenen Ernst Jodl var den sista som lämnade platsen. På en husvägg skrev han med blodet från en av de mördade kvinnorna “Död åt von Leitdorfs” och på en annan vägg “Kastor von Leitdorf är en hora”. Budskapet var tydligt. Tre mil norr om Löwingsdorf, utanför Averheims stadsmur, hade von Leitdorf samlat en imponerande militärstyrka. En militärstyrka som dock inte kunnat rädda byborna som stod under adelsfamiljens beskydd. Det var en kraftig markering mot familjen von Leitdorf. Ernst Jodl satte sig upp på sin svarta stridshäst. Han var en brutal man, veteran från The Third Battle of Black Fire Pass och från två kampanjer i Tilea, och ökänd som en person utan vare sig moral eller skrupler. Han skulle nu rida till Streissen för att informera sin uppdragsgivare att det första steget mot inbördeskriget hade tagits. Men innan han lämnade byn öppnade han en sadelväska och tog fram en dolk vars skaft hade familjen von Alptraums heraldiska symbol, ett svart tjurhuvud, ingraverat. Han kastade in dolken i ladan bredvid de mördade kvinnorna. Den skulle inte bli svår att hitta.

Comments

Averheim

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.