The Enemy Within Averheim Sessions

PC citat efter spelhelg 6

“Om man stöter på folk så tro dom inte att man är folk och då svimmar man.”
Caspar om att vara förklädd

“Jag snor saker och du slår folk, mer behöver du inte veta.”
Caspar om livet, till Ingvald

“Jag kan rekommendera Loamdelve.”
Ruben ger amorösa tips till Wera

“Har du inte lite väl höga tankar om dig själv.”
Ingvald kommenterar att Gabriel vill kolla om Adele Ketzenblum skuggar honom

“Har du någon tjänsteflickautbildning?”
Caspar undrar om Wera är kompetent i sitt yrke

“Något fint att ha med sig för att visa gästerna.”
Caspar funderar över om Wera kan göra någon nytta

“Men du är ju gift.”
Caspar läxar upp Wera

Wera: “Tänk nu, innan man går in ska man först slå något som kallas observation.”
Gabriel: " Nej, dum idé, då brukar man bara slå Chaos Stars."
Diskussion mellan Wera och Gabriel innan de ska ta sig in i huset på Brunweg 2 i Weavers District

Comments

Averheim

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.