The Enemy Within Averheim Sessions

PC citat efter spelhelg 8

“Min ögonlapp är som en solnedgång för en blind”
Gabriel pratat med Ingvald och Caspar om sin ögonlapp

“Det är nog inte så illa…hon mår nog helt ok”
Ruben vill inte hjälpa Gabriel att rädda prinsessan Gabrielle från Rutger von Sterben

“Jag tycker att hon får sitta där och ruttna”
Ingvald vill inte hjälpa Gabriel att rädda prinsessan Gabrielle från Rutger von Sterben

“Du tänker med pitten”
Ingvald kommenterar att Ruben spenderat natten med Hilda Fickmichspäter på Brun Weg 2

“Titta mot havet när man är blind i en solnedgång”
Gabriel är berusad och filosofisk under ett samtal med Caspar och Ingvald på The Golden Spool

“Då Örnen är på framfart duckar råttorna”
Gabriels ordspråk för dagen

“Du kommer att se ut som en aristokrat med en stor jävla kuk”
Gabriel klär ut Ingvald och Caspar inför att gänget ska besöka The Journeys End

“Kan inte vi gömma oss på din rygg. Du är ju så stor”
Gabriel vill gömma sig på Ingvalds rygg för att komma in på The Journeys End

“Inte sant Ruben, du är ju ganska välhängd!”
Gabriel pratar med en förvånad Ruben

Comments

Averheim

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.