Moder Henriette

Shallyas högsta prästinna i Averheim

Description:

image.jpg

Mother Henriette eller ”Mother Hen” som hon ofta kallas är Shallya kultens högsta prästinna i Averheim.
Hon är en lågmäld, vänlig och ödmjuk person som ofta ses vandra runt bland de fattiga, sjuka och
undernärda i hamnkvarteren. Där försöker hon lindra lidandet för de utsatta genom att visa och predika
Shallyas medkännande. “Mother Hen” och hennes systrar i Shallya kulten driver flera soppkök i
fattigkvarteren där de behövande kan få ett mål mat för dagen. Hon hjälper även till att finansiera "Frau
Heidelschneiders Home for Homeless Women and Children.” Men “Mother Hen” rör sig inte enbart bland
de fattiga, hon är även en frekvent gäst på adelns middagar och välgörenhetstillställningar. Där predikar
hon vikten av att ge välgörenhet till de mindre bemedlade i Averheim. Hon är mycket framgångsrik i sitt
hårda arbete. Många adelsfamiljer ger nu kontinuerliga penningdonationer till kulten av Shallya. Inflödet av
pengar gör att Shallya kulten just nu driver många välgörenhetsprojekt inriktade på att hjälpa Averheims
många hemlösa gatubarn. Visste ni att vår vän Ruben Ulfman von Mohrs far, Herbert von Mohr, är en god
vän till Mother Henriette. De båda vännerna försöker just nu att ge hemlösa barn en ny framtid genom att
hjälpa till med både mat, husrum och omtanke. Det är tur att Averheim, som i många avseenden är en grym
och mörk plats, även har medkännande människor som “Mother Hen” och Herbert von Mohr. Fler borde
följa deras exempel och hjälpa Averheims många fattiga och utsatta.

Bio:

Moder Henriette

The Enemy Within Averheim Sessions Averheim